Werkbalk Doel
Toevoegen (Opslaan) Voeg een nieuwe velddienstgroep toe. Wanneer je op toevoegen klikt, dan gebruik je deze knop ook om het record op te slaan.
Verwijder (Ongedaan maken) Verwijder de geselecteerde velddienstgroep. Wanneer je wijzigingen aanbrengt kun je deze knop gebruiken om deze Ongedaan te maken.
Overzicht Druk een velddienstgroepenoverzicht af voor het mededelingenbord of een vertrouwelijk overzicht voor het LvO.
Velden Doel
Groepsnaam: Naam van de groep.
Groepsopziener: Naam van de opziener.
Dag Dag van de week waarop de groep samenkomt voor velddienst. Kies de dag uit de lijst.
Tijd Tijdstip waarop de velddienstactie wordt gehouden.
Adres Adres waar de velddienstgroep samenkomt.
Gebruik als gastgezin Vink dit vakje aan wanneer de groep wordt gebruikt om een spreker gastvrijheid te betonen.
beschikbaar voor schoonmaak Vink dit vakje aan wanneer een groep ingedeeld mag worden voor de zaalschoonmaak.
Hoe doe je Doel
Sorteer namen Om de sortering van namen te wijzigen, klik en versleep het blokje dat voor de naam staat naar de juiste positie in de lijst of klik op Sorteer op Achternaam om daarop te sorteren. Gezinnen worden gesorteerd op gezinshoofd en gezinsleden op geboortedatum.
Verschuif een verkondiger naar een andere groep Om een verkondiger aan een andere groep toe te wijzen, klik en sleep de naam naar de naam van een andere groep. Laat dan de muisknop los om de verkondiger te verplaatsen.
Tip: om meerder verkondigers te verplaatsen, houd CTRL ingedrukt en klik alle namen aan die verplaatst moeten worden. Laat CTRL nu los en beweeg de muis over een van de geselecteerde namen, houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep de verkondigers naar een van de andere groepen. Laat de muisknop los om de verkondigers te verplaatsen.
Verkondigers indelen of niet indelen Dubbelklik een verkondiger om deze buiten het overzicht te houden. Om een naam weer in het overzicht op te nemen, dubbelklik de naam en klik Ja op de vraag om de verkondiger weer op het overzicht te plaatsen.
Groepsassistent Double-click the name of any exemplary brother to mark them as the group assistant or remove them as group assistant.

See Also

Opties voor maken van overzichten