Werkbalk Doel
Toevoegen (Opslaan) Voeg een lege datumregel toe of kopieer de geselecteerde datum of Sla wijzigingen op.
Verwijder (Ongedaan maken) Verwijder deze datumregel of maak wijzigingen Ongedaan.
Kopieer Copy the selected date to a new date
Overzicht Druk het Openbaar Getuigenisschema af voor het mededelingenbord.
Herinneringen Stuur een herinneringsmail aan hen die deze week zijn ingedeeld voor Openbaar Getuigenis (van maandag tot zondag).
Werkbalk Doel
Datum De datum van de toewijzing voor Openbaar Getuigenis.
Toewijzing Kies het Type toewijzing: Lectuurkarretje, Stand, Tafel, Kiosk of Informeel Getuigenis
Locatie Kies de locatie voor deze toewijzing. Je kunt geen nieuwe locatie direct in de lijst typen. Ook kun je op het info-icoontje klikken om een eerder aangemaakte locatie te verwijderen.
Begin - Eind Kies de begin- en eindtijd van de toewijzing. Je kunt de tijden niet direct in de lijst wijzigen. Je kunt op het Info-icoon klikken om ingevoerde begin- en eindtijden te verwijderen.
Verkondigers Selecteer maximaal 3 verkondigers. Leg eerst vast wie er voor het Openbaar Getuigeniswerk in aanmerking komen via Gemeente - Gebruiken voor.