Werkbalk Doel
Toevoegen (Opslaan) Voeg nieuw gebied toe. Wanneer je op toevoegen klikt, moet je deze knop ook gebruiken om de wijzigingen op te slaan.
Verwijder (Ongedaan maken) Verwijderen> het geselecteerde gebied. Wanneer je op toevoegen klikt, kun je deze knop gebruiken om wijzigingen ongedaan te maken.
Overzicht Een van de drie verschillende rapportages afdrukken (zie Printopties hieronder).
Kolomnamen Klik op een van de kolomkoppen om de sortering aan te passen. Standaard wordt het gesorteerd op Datum in.
Velden Doel
Gebied Het nummer dat aan het gebied is gegeven.
Verkondigers Naam van de verkondiger aan wie het gebied is gegeven.  Om snel namen in te voeren, typ de eerste letters van de verkondiger en het programma zal dit automatisch aanvullen indien mogelijk.
Tip: Rechtsklik op dit veld om het gebied aan iemand anders toe te wijzen. Hiermee wordt de oude naam overschreven en de Datum uit wordt naar vandaag aangepast.
Datum uit Datum waarop het gebied is uitgereikt.
Datum in Datum waarop het gebied is ingeleverd.
Terug naar boven