Werkbalk Doel
Toevoegen (Opslaan) Toevoegen van een nieuw persoon aan de gemeente of het Opslaan van wijzigen aan dit record.
Verwijder (Ongedaan maken) Verwijder een persoon of maak wijzigingen aan het huidige record Ongedaan.

Let op: Normaal gezien worden personen niet verwijderd omdat dit de historie van de gemeente beïnvloedt. Er zijn andere manieren om degenen die verhuisd zijn of zijn uitgesloten te markeren.
Overzicht Een lijst met beschikbare overzichten van de gemeente. (zie hieronder voor details)
Verhuisd Wanneer iemand of een gezin verhuist naar een andere gemeente, ga naar de naam van het gezinshoofd en klik Verhuisd en vuld de datum van de verhuizing in. Indien ze terugverhuizen, kies hun naam hier en klik op Verhuizing terugdraaien. Om namen permanent te verwijderen uit deze lijst, kies Verwijderen.
Uitgesloten Kies de naam van de persoon die zich heeft teruggetrokken of werd uitgesloten en klik Uitgelsoten. Wanneer een persoon later wordt hersteld, kies de naam en klik Hersteld.
Klik Verwijder om de naam definitief uit de lijst te verwijderen. Klik Afdrukken om een overzicht te hebben van alle uitgesloten en teruggetrokken personen.

Let op:  Je moet zijn aangesteld als ouderling of dienaar om dit scherm te kunnen gebruiken.
Persoonlijk Doel
Voornaam Voornaam van de persoon.
Achternaam Achternaam van de persoon.
Geboortedatum Geboortedatum.
Gedoopt Aanvinken wanneer gedoopt.
Gedoopt op Doopdatum.
Ongedoopte verkondiger Aanvinken wanneer ongedoopte verkondiger.
Periodeverkondiger Vink aan wanneer ze een aantal maanden per jaar in jullie gebied verblijven maar hun velddienst rapporteren aan hun eigen gemeente. Dit maakt het mogelijk hen in te delen voor toewijzingen, zonder dat dit het gemeentebericht aan het bijkantoor beïnvloedt.
Gezalfd Aanvinken wanneer gezalfd.
Kind Aanvinken wanneer kind of baby.
Gezinshoofd Vink aan voor het "geestelijk" gezinshoofd. Dit betreft getrouwde zusters met andersdenkende echtgenoten.
Gezinsleden gekoppeld aan Select the "spiritual" head of house using the dropdown box. This dropdown is only visible if Family Head is unchecked.
Velddienstgroep: Toewijzen aan een velddienstgroep.
PBA vrijwilliger Aanvinken wanneer goedgekeurd voor PBA. De volgende vereisten gelden:
Gedoopt
Geboortedatum is ingevuld
17 jaar of ouder
DC-50 verloopt Wanneer een PBA-vrijwilliger, voer hier de datum in waarop het DC-50 formulier verloopt (elke 3 jaar).
KHS herinnert je hieraan 30 dagen voor afloopdatum van DC-50.
Ontvangt een Wachttoren (Studieuitgave) Vink aan wanneer ze een gedrukte studiewachttoren ontvangen.
Ontvangt een werkboek Vink aan wanneer ze een gedrukt werkboek Leven- en Dienenvergadering ontvangen.
Doof Aanvinken wanneer doof.
Blind Aanvinken wanneer blind.
Ziek Vink aan indien ziek. In het geval van een gewone pionier dit alleen aanvinken wanneer de kringopziener de pionier op de ziekenlijst heeft geplaatst.
Overleden Check if the person is deceased to remove their name from all schedules while retaining their past field ministry for reporting. Deceased persons should never be deleted from the database.
Sleutel Vink aan indien sleutel van de zaal in bezit. Je kunt ook het sleutelnummer invullen.
Notities Enter any comments about this member. (Notes are not included in the export files to other users of KHS).
Status
Nieuw: Began publishing during the past 12 months. Enter the date they began publishing.
Normaal: Predikt langer dan 12 maanden.
Ongeregeld: Heeft de afgelopen 6 maanden één of meer berichten niet ingeleverd.
Inactief: Heeft de afgelopen 6 maanden geen bericht ingeleverd. Voer de datum in waarop ze inactief werden.
Opnieuw actief: Was inactief, maar verricht weer velddienst. Voer hier de datum in waarop er weer wordt gepredikt.
In gemeente per Dit is de datum waarop de verkondiger naar de gemeente is gekomen.
Predikt sinds Datum waarop verkondiger zijn eerste bericht heeft ingeleverd.
Laatst inactief op: Laatste datum waarop verkondiger inactief werd.
Actief sinds: Datum waarop de verkondiger opnieuw met prediken begon.
Terug naar boven
Contactinformatie Persoonlijk
Adres Emailadres
Mobiel Telefoonnummer Mobiel.
Home Telefoonnummer Thuis.
Werk Telefoonnummer Werk.
Email Persoonlijk mailadres
Contact in Noodgevallen Enter the names of the primary and third party contacts and their addresses for congregation members who are baptized or an unbaptized publisher and family head. A sister with an unbelieving husband should be marked as the family head so she will appear on the emergency contacts report.
Special Needs and Unbelieving Family Members residing in household Enter the names of those residing in the household that have special needs and/or unbelievers.
Terug naar boven
Toewijzingen Doel
Ouderling Vink aan wanneer ouderling.
Dienaar in Bed. Vink aan wanneer Dienaar in de Bediening.
Aangesteld op Datum waarop een broeder als ouderling of dienaar is aangesteld.
Gebruikt KHS Vink aan wanneer een KHS gebruiker.
Vaste hulppionier Vink aan wanneer vaste hulppionier.
Gewone Pionier Vink aan wanneer gewone pionier.
Pioniersnr. Vrijwilligersnummer door bijkantoor toegekend.
Begon met pionieren Datum van begin laatste periode gewone pionier.
Speciale pionier Vink aan wanneer Speciale Pionier
Zendeling Vink aan wanneer Veldzendeling.
Stuurt velddienstbericht rechtstreeks naar de Dienstafdeling Vink aan wanneer ze hun bericht rechtsteeks aan de Dienstafdeling sturen.
Terug naar boven
Verantwoordelijkheden Doel
Coördinator van het LvO Controleer of de Coördinator van het Lichaam van Ouderlingen.
Secretaris Vink aan wanneer gemeentesecretaris.
Dienstopziener Vink aan wanneer dienstopziener.
Wachttorenstudieopziener Vink aan wanneer Wachttorenstudie-opziener.
Leven-en-dienen-opziener Vink aan wanneer Leven- & Dienenopziener.
Lezingcoördinator Vink aan voor de Lezingcoördinator
Terug naar boven
Gebruiken voor Doel
Voorzitter Check if used as chairman for the Life and Ministry meeting.
Raadgever extra klas Check if used as a counselor for an auxiliary class.
Gebed: Check if used to pray for the Life and Ministry meeting.
Toespraak Check if used for the 10 min. talk.
Graven naar geestelijke juweeltjes Check if used for Spiritual Gems.
Eerste gesprek Check if used for the Initial Call.
Nabezoek Check if used for the a Return Visit.
Bijbelstudie Check if used for a Bible Study.
Lezing door broeder Check if used for the Talk by brother.
Assistent Check if used as an assistant.
Niet in hoofdzaal gebruiken Check if student is not to be scheduled in the main hall.
Alleen in hoofdzaal Check if student only wants to be scheduled in the main hall.
Aandelen Vink aan indien gebruikt voor aandelen Leven als Christenen.
Gemeentebijbelstudie Vink aan indien leider GBS.
Lezer Vink aan indien aangewezen om de GBS voor te lezen.
Openbare spreker Vink aan indien aangewezen als Openbare Spreker.
Openbare lezing Voorzitter Vink aan indien gebruikt als voorzitter Openbare vergadering.
Wachttorenlezer Vink aan indien gebruikt als Wachttorenlezer.
Gastgezin/groep Vink aan indien gebruikt als gastgever Openbare spreker.
Zaalwacht Vink aan indien gebruikt als zaalwacht.
Geluid Vink aan indien gebruikt voor Audio/Video.
Video-assistent Vink aan indien gebruikt als Co-Host.
Microfoonlopers Vink aan indien gebruikt als microfoonloper.
Podium Vink aan indien gebruikt voor podiumdienst.
Goedgekeurd Vink aan indien goedgekeurd voor Openbaar Getuigenis.
Terug naar boven
Beschikbaarheid
Toevoegen (Opslaan)

Add a date range this person will be unavailable for assignments.

  • From and To fields will automatically populate the current date.
  • Right-click a date to open the calendar.
  • Click Save. If the member is a family head, a popup box will appear giving you the option to add this date to the entire family.
Verwijder (Ongedaan maken) Click Delete to remove a date range from the list. The caption for this button will change to Undo.
Afdrukken Druk een overzicht af van beschikbaarheid gemeenteleden.
Terug naar boven
Overzicht
Contactenlijst You can prepare contact lists using any one of several available filters.
Contact in Noodgevallen A report of names and phone numbers for members marked as "Family Head". This report is for elders only and as directed by the branch, includes the entire congregation.
Statistiek van gemeente A snapshot of the members profile.
Wachttorenverdeling This report lists who will receive a printed Watchtower (Study Edition).
Wachttorenlabels This option will print labels for any receiving a printed Watchtower (Study Edition).
Verdeling Leven-en-dienen werkboek This report lists who will receive a printed workbook.
Labels Leven-en-dienen werkboek This option will print labels for any receiving a printed workbook.
Sleutels van de zaal Een overzicht van iedereen die een sleutel van de koninkrijkszaal heeft en het sleutelnummer.
Toewijzingen A report of the congregation members are used.
Lichaam van dienende broeders A report of the appointed men in the congregation and their assignments
Deel contacten Mail of SMS een .vcf bestand met alle contactinformatie van iedereen in de gemeente.
Terug naar boven

Zie ook

Opties voor maken van overzichten