Werkbalk Doel
Toevoegen (Opslaan) Voeg een nieuwe lezing toe. Wanneer je een bestaande lezing wijzigt, wordt deze knop gebruikt om je wijzigingen op te slaan.
Verwijder (Ongedaan maken) Verwijder de gekozen lezing. Wanneer je een lezing wijzigt, gebruik je deze knop om de wijzigingen ongedaan te maken.
Overzicht Toon de beschikbare overzichten.
Archief Krijg een lijst met sprekers die deze lezing ooit gehouden hebben.
Schema's updaten Klik op deze knop om de lijst met titels automatisch te updaten.

Tip: Om de weergave van de volgorde van schema's te wijzigen, kun je op een van de kolomkoppen klikken. De gekozen kolom zal met een lichtgrijze achtergrond worden weergegeven om de sortering aan te geven:

Velden Doel
Lezing Het nummer van de lezing die je invoert of aanpast.
Thema De titel van het schema.
Let op: Een ingebouwde macro zorgt ervoor dat een dubbel streepje (--) automatisch wordt vervangen door een lange streep. Dit is handig wanneer je handmatig een lezing invoert dat zo'n lange streep bevat. Typ in zo'n geval -- en het wordt vervangen door een lange streep.
Gehouden De datum dat de lezing voor het laatst in de gemeente is gehouden. Dit veld wordt automatisch bijgewerkt wanneer je lezingen plant. Uitzendlezingen worden hierin niet meegenomen.
Herziening: De datum dat het schema het laatst werd herzien. Voer het op de volgende manier in: mm/jj (bijv. 06/04 voor juni 2004)
Onderwerp: Kies een onderwerp uit de lijst.

See Also

Opties voor maken van overzichten