Werkbalk Doel
Zoek Spreker (wissel lezing) Een lijst met goedgekeurde uitzendsprekers met hun lezingen wordt getoond. De gekozen spreker wordt aan het schema met uitlezingen toegevoegd. Wanneer al een spreker is toegewezen, worden de beschikbare schema's getoond voor deze spreker.
Toevoegen (Opslaan) Voeg meer lege datumregels toe aan het eind van je schema of voeg één enkele lege datumregel toe waar nodig. Wanneer je iets in het schema hebt gewijzigd, gebruik je deze knop om dit op te slaan.
Verwijder (Ongedaan maken) Verwijder een lege datumregel. Wanneer je iets in het schema hebt gewijzigd, kun je dat met deze knop ongedaan maken.
Overzicht Kies een overzicht uit de lijst.
Verschuiven Verschuif een ingedeelde spreker naar een nieuwe datum.
Annuleren Annuleer de betreffende uitzendspreker
Auto toewijzen Opent een scherm om automatisch de voorzitter, lezer en gastgezin (indien ingesteld) toe te wijzen. Het programma houdt bij wie wanneer aan de beurt is geweest en rouleert dan automatisch volgens schema. Je kunt deze roulatie in de toewijzingen ook aanpassen.
Meer Opent een menu met de volgende keuzes:
Velden Doel
Verzoek voor een spreker Mail een Openbare Lezingen Coördinator van een andere gemeente om een spreker te vragen
Wijzig vaste profielgegevens van een spreker Wijzig profielgegevens van de gekozen spreker.
Herinnering afdrukken Maak een herinneringsmail aan voor de gekozen spreker.
Herinnering E-mail Verzend een herinneringsmail aan de gekozen spreker.
Meer informatie Laat meer info zien over de gekozen toewijzing.
Datum Datum waarop de Openb. Lezing gepland staat. Je kunt een pop-up kalender raadplegen door op de knop naast het datumveld te klikken.
Spreker Kies de naam van de Openbare Spreker om te worden ingedeeld
Van Naam van de gemeente waar de spreker vandaan komt.
Lezing Schemanummer die op de gekozen datum wordt uitgesproken.
Voorzitter Voor- en achternaam van de voorzitter. Wanneer je een nieuwe naam ingeeft, zal het venster Nieuwe Naam verschijnen, waar je meer informatie over de broeder kunt invullen.
Wachttorenlezer Voor- en achternaam van de Wachttorenlezer. Wanneer je een nieuwe naam invoert zal het venster Nieuwe Naam verschijnen, zodat je meer informatie over de broeder kunt invullen.
Gastgezin/groep

Naam van de velddienstgroep of het gemeentelid dat gastvrijheid zal tonen aan de gastspreker en zijn gezin.

Let op: Klik op het label Gastgezin om velddienstgroepen of gemeenteleden toe te wijzen in dit veld. Wanneer je geen gastgezintoewijzingen uitdeelt, kun je dit veld verwijderen van het overzicht bij het afdrukken.

Thema Thema van de te houden lezing. Normaal gezien wordt het thema getoond die hoort bij het gekozen lezingnummer. Maar, je kunt ook speciale vergaderingen handmatig invullen, zoals: Kringvergadering, Regionaal congres, Speciale lezing, enz. Wanneer je het veld 'Lezingnummer' leeg laat, zal het programma bij automatisch toewijzen ook de velden Voorzitter, Lezer en Gastgezin leeg laten.
Let op: Twee -- (streepjes) zullen automatisch worden omgezet in een lange streep, wanneer deze meteen na elkaar worden getypt.
Spec. vergadering: Vink dit vakje aan wanneer je een Speciale Vergadering plant zoals: Kringvergadering, congres, Speciale lezing, enz. Het programma meldt het wanneer je een uitzendlezing probeert te plannen op een van deze data. Speciale vergaderingen worden in ROOD getoond, zowel in het thuisgedeelte als bij de uitzendsprekers.
Bevestigd Vink dit vakje wanneer je deze toewijzing bevestigd hebt met de spreker. Een niet-bevestigde lezing, zal de tekst in de uitzendsprekerslijst schuin in paars worden getoond. Wanneer bevestigd zal het in zwart worden weergegeven.
Maaltijd Vink dit vakje wanneer de spreker heeft bevestigd van gastvrijheid te komen genieten na de lezing.
Opmerkingen:
Dit veld is handig om iedere opmerking bij te houden voor deze datum dat handig is voor later.
Let op: Wanneer je de kringopziener indeelt, wordt dit veld gebruikt om het thema van zijn slotlezing aan de gemeente weer te geven.
Rechtsklikoptie Rechtsklik op een geplande datum voor een lezing in je gemeente om een keuzemenu te zien die je ook ziet wanneer je op Meer klikt in de menubalk.
Terug naar boven

Uitzendlezingen

Werkbalk Doel
Zoek Spreker (wissel lezing) Een lijst met goedgekeurde uitzendsprekers met hun lezingen wordt getoond. De gekozen spreker wordt aan het schema met uitlezingen toegevoegd. Wanneer al een spreker is toegewezen, worden de beschikbare schema's getoond voor deze spreker.
Toevoegen Standaard voegt het programma één lege datumregel per week toe wanneer je op Datum Toevoegen klikt. Deze knop kun je gebruiken om meer regels met dezelfde datum toe te voegen wanneer je 2 of meer uitzendsprekers moet indelen op dezelfde datum.
Verschuiven Verschuif een ingedeelde spreker naar een nieuwe datum.
Annuleren Annuleer de betreffende uitzendspreker
E-mail Stuur een mail aan de spreker met een internetlink dat de route weergeeft van het adres van de spreker naar de toegewezen gemeente. Deze functie vereist wel dat je eerder een adres voor deze spreker en voor de toegewezen gemeente hebt ingevoerd.
Meer informatie Laat meer info zien over de gekozen toewijzing.
Terug naar boven
Velden Doel
Velden Doel
Datum Datum waarop de Openb. Lezing gepland staat. Je kunt een pop-up kalender raadplegen door op de knop naast het datumveld te klikken.
Spreker Kies de naam van de Openbare Spreker om te worden ingedeeld
Lezing Schemanummer die op de gekozen datum wordt uitgesproken.
aan Naam van de gemeente die de spreker zal bezoeken.
Bevestigd Vink dit vakje wanneer je deze toewijzing bevestigd hebt met de spreker. Een niet-bevestigde lezing, zal de tekst in de uitzendsprekerslijst schuin in paars worden getoond. Wanneer bevestigd zal het in zwart worden weergegeven.
Notities Dit veld kun je gebruiken om opmerkingen in te plaatsen over de toewijzingen voor deze datum die handig zijn voor later.
Let op: Via de TAB-toets moet je dit veld verlaten nadat je nieuwe gegevens hebt toegevoegd en voordat je op Opslaan klikt, anders gaan je wijzigingen verloren.
Terug naar boven

Om de kringopziener voor een openbare lezing in te delen:

Ga naar het Sprekersscherm en voeg een nieuwe gemeente toe met de naam Kringopziener. Je moet wel een vergadertijd instellen, ook al is het een fictieve gemeente.
Nu kun je de kringopziener toevoegen als spreker aan deze 'gemeente'.
Voeg lezing nr. 1 toe aan zijn lezingenlijst; Ook deze is fictief.
Ga terug naar het Openbare Lezingenscherm en in plaats van op Spreker zoeken te klikken, klik je op het veld Spreker. Het Spreker zoeken-scherm wordt getoond, maar sluit deze en je cursor zou nog in het veld Spreker moeten staan. Voer nu de naam van de kringopziener in, totdat deze automatisch wordt aangevuld.
Voer GEEN lezingnummer in.
Klik in het veld Thema en voer handmatig het thema van de lezing in.
Ook kun je het thema van zijn slotlezing in het Opmerkingenveld invoeren (hernoemd als Slotlezing)
Wanneer de kringopziener en zijn vrouw naar een volgende toewijzing gaan, verander dan zijn naam in die van de nieuwe kringopziener.

Zie ook

help.reportOptions-label