Werkbalk Doel
Zoek Spreker (wissel lezing) Een lijst met goedgekeurde uitzendsprekers met hun lezingen wordt getoond. De gekozen spreker wordt aan het schema met uitlezingen toegevoegd. Wanneer al een spreker is toegewezen, worden de beschikbare schema's getoond voor deze spreker.
Toevoegen (Opslaan) Voeg meer lege datumregels toe aan het eind van je schema of voeg één enkele lege datumregel toe waar nodig. Wanneer je iets in het schema hebt gewijzigd, gebruik je deze knop om dit op te slaan.
Verwijder (Ongedaan maken) Verwijder een lege datumregel. Wanneer je iets in het schema hebt gewijzigd, kun je dat met deze knop ongedaan maken.
Overzicht Kies een overzicht uit de lijst.
Verschuiven Verschuif een ingedeelde spreker naar een nieuwe datum.
Annuleren Annuleer de betreffende uitzendspreker
Auto toewijzen Opent een scherm om automatisch de voorzitter, lezer en gastgezin (indien ingesteld) toe te wijzen. Het programma houdt bij wie wanneer aan de beurt is geweest en rouleert dan automatisch volgens schema. Je kunt deze roulatie in de toewijzingen ook aanpassen.
Meer Opent een menu met de volgende keuzes:
Velden Doel
Verzoek voor een spreker Mail een Openbare Lezingen Coördinator van een andere gemeente om een spreker te vragen
Wijzig vaste profielgegevens van een spreker Wijzig profielgegevens van de gekozen spreker.
Herinnering afdrukken Maak een herinneringsmail aan voor de gekozen spreker.
Herinnering E-mail Verzend een herinneringsmail aan de gekozen spreker.
Meer informatie Laat meer info zien over de gekozen toewijzing.
Datum Datum waarop de Openb. Lezing gepland staat. Je kunt een pop-up kalender raadplegen door op de knop naast het datumveld te klikken.
Spreker Kies de naam van de Openbare Spreker om te worden ingedeeld
Van Naam van de gemeente waar de spreker vandaan komt.
Lezing Schemanummer die op de gekozen datum wordt uitgesproken.
Voorzitter Voor- en achternaam van de voorzitter. Wanneer je een nieuwe naam ingeeft, zal het venster Nieuwe Naam verschijnen, waar je meer informatie over de broeder kunt invullen.
Wachttorenlezer Voor- en achternaam van de Wachttorenlezer. Wanneer je een nieuwe naam invoert zal het venster Nieuwe Naam verschijnen, zodat je meer informatie over de broeder kunt invullen.
Gastgezin/groep

Naam van de velddienstgroep of het gemeentelid dat gastvrijheid zal tonen aan de gastspreker en zijn gezin.

Let op: Klik op het label Gastgezin om velddienstgroepen of gemeenteleden toe te wijzen in dit veld. Wanneer je geen gastgezintoewijzingen uitdeelt, kun je dit veld verwijderen van het overzicht bij het afdrukken.

Thema

Title of the talk to be given. Normally the title field will be pre-populated based on the outline number entered in the outline field. However, you can enter special events in this field like: Circuit Assembly, Regional Convention, Special Talk, etc. If you leave the Outline field blank in these cases, the Auto-Assign tool will not schedule the chairman, reader, or host assignments.

Note: A built-in macro will automatically convert a double dash to an Em Dash (a very long dash "—"). This is a useful feature when you need to hand enter a talk title that includes the Em Dash character. Simply type a double dash "--" and the macro will convert the double dash to an Em Dash "—".

Spec. vergadering: Check this box when scheduling special events like: Circuit Assembly, District Convention, Special Talk. The program will warn you if you try to schedule a brother out on one of these dates. Special Events are displayed in red text on both the incoming and outgoing schedules.
Bevestigd Check this box when you have confirmed this assignment with the speaker. When a talk is unconfirmed, the text displayed on the outgoing talk list will appear as purple italic text. When confirmed, the text will appear as black text.
Maaltijd Check this box when the assigned speaker has confirmed he will be staying for a meal following the meeting.

Notes

This field is useful for entering any comments about the assignments for this date that may be helpful to you later.

Note: When scheduling a Circuit Overseer this field is used to record the title of his concluding talk to the congregation.

Rechtsklikoptie You can right-click any assigned incoming talk date for a list of menu options displayed when you click the More menu option.
Terug naar boven

Uitzendlezingen

Werkbalk Doel
Zoek Spreker (wissel lezing) Een lijst met goedgekeurde uitzendsprekers met hun lezingen wordt getoond. De gekozen spreker wordt aan het schema met uitlezingen toegevoegd. Wanneer al een spreker is toegewezen, worden de beschikbare schema's getoond voor deze spreker.
Toevoegen By default, the program creates one blank date per week when using the Add New Dates function discussed above. This button can be used to add additional duplicate dates to schedule two or more of your local brothers out on the same date.
Verschuiven Verschuif een ingedeelde spreker naar een nieuwe datum.
Annuleren Annuleer de betreffende uitzendspreker
E-mail Send an email to the selected speaker with a link to the Internet that will provide directions from the speakers home to the scheduled congregation. This feature requires a previously entered address for the speaker and for the scheduled congregation.
Meer informatie Laat meer info zien over de gekozen toewijzing.
Terug naar boven
Velden Doel
Velden Doel
Datum Datum waarop de Openb. Lezing gepland staat. Je kunt een pop-up kalender raadplegen door op de knop naast het datumveld te klikken.
Spreker Kies de naam van de Openbare Spreker om te worden ingedeeld
Lezing Schemanummer die op de gekozen datum wordt uitgesproken.
aan Naam van de gemeente die de spreker zal bezoeken.
Bevestigd Check this box when you have confirmed this assignment with the speaker. When a talk is unconfirmed, the text displayed on the outgoing talk list will appear as purple italic text. When confirmed, the text will appear as black text.
Notities

This field is useful for entering any comments about the assignments for this date that may be helpful to you later.

Note: You must Tab out of this field after entering new data and before clicking Save, otherwise, your changes will not be saved.

Terug naar boven

Om de kringopziener voor een openbare lezing in te delen:

  • Go to the Speakers screen and add a new congregation named Circuit Overseer. You need to select a meeting time even though this is just a place-holder congregation name.
  • Now add the CO to the list of speakers for this congregation.
  • Add outline 1 to his list of talks; it also is just a place-holder.
  • Return to the Public Talks screen and rather than click Find Speaker, click on the Speaker field. The Find Speaker box will be displayed but close it, your cursor should still be in the Speaker field. Now start typing the CO's name until it auto-completes.
  • Do NOT enter any outline number.
  • Click on the Title field and hand enter the name of his talk.
  • You can also enter the name of his concluding talk in the Notes field (renamed to Concluding talk)

When the CO and his wife move onto their next assignment simply change the names on the Speakers screen to the new circuit overseer.

Zie ook

help.reportOptions-label