Werkbalk Doel
Toevoegen (Opslaan) Nieuwe datums aan het schema toevoegen. Je kunt kiezen hoeveel maanden er aan datums toegevoegd worden. Wanneer je iets wijzigt, kun je deze knop gebruiken om de wijzigingen op te slaan.
Verwijder (Ongedaan maken) De huidige datum van het schema verwijderen. Wanneer je iets wijzigt, kun je met deze knop wijzigingen ongedaan maken.
Overzicht Toon een lijst met afdrukopties.
Auto toewijzen Opent een scherm om automatisch Audio/Video, Podium, Microfoonlopers en Zaalwachten toe te wijzen. Het programma houdt bij wanneer iemand voor een toewijzing is gebruikt en rouleert iedereen automatisch. Je kunt de roulatie aanpassen door de kleine blokjes voor de naam op en neer te slepen in de lijst.
Herinneringen Stuur herinneringsmails aan hen die in de gekozen week zijn toegewezen.
Velden Doel
Datum De precieze datum van een vergadering of een maandag, afhankelijk hoe je het schema indeelt in het scherm Instellingen.
Geluid Wijs goedgekeurde broeders toe om voor het geluid en de video te zorgen. Dit veld zal Video heten voor gebarentaal.
Podium Kies een broeder om voor het podium te zorgen. Dit houdt ook in het controleren en testen van alle microfoons op het podium. Hij zal ook de broeders met een toewijzing vragen naar hun wensen mbt het podium en de microfoons.
Video-assistent Dit veld is voor gemeenten die een extra persoon toewijzen voor video. Wanneer een video-assistent niet nodig is, kun je dit uitzetten in Instellingen - A/V, Podium en Zaalw door het vinkje daar uit te zetten voor dit veld.
Microfoonlopers Wijs broeders to om met de microfoons te lopen. Dit veld heet Camera's voor gebarentaalgebruikers.
Zaalwacht binnen Wijs broeders als zaalwacht toe in de zaal.
Zaalwacht deur Wijs broeders toe om de deur van de koninkrijkszaal in de gaten te houden. Wanneer deze toewijzing niet nodig is, ga je naar Instellingen-A/V, Podium en Zaalw en kies je Niet indelen voor deze toewijzing.